EC Network og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, udbyder efteruddannelse i bæredygtig energirenovering

for ingeniører, arkitekter, konstruktører og projektledere i byggebranchen

Efteruddannelse i energirenovering er et forløb, der bygger på 38 undervisningstimer, der gennemføres over 2 uger samt et selvstændigt e-læringsprojektmodul, der forløber over 10 dage. Kurset vil indeholde de nyeste værktøjer og metoder, der skal anvendes for at kunne håndtere projektering og gennemførelse af renoveringsprojekter, der opfylder energikravene for det nye bygningsreglement BR15 samt for byggerier i bygningsklasse 2020.

Undervisningen og projektforløbet har hver et omfang svarende til 5 ECTS point og bygger på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitets renoveringskursus på byggeproduktionsspecialet. Efter gennemført kursus og godkendt projekt modtages der et kursusbevis.

Kurset udbydes i samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet samt EC-Network, Aarhus som en del af EU-projektet MEnS: Meeting of Energy Professional Skills under Horizon 2020. Kurset har til hensigt at udvikle et efteruddannelsesforløb, der bygger på byggebranchens behov for viden om energirigtig renovering i hele EU. MEnS projektet kører i 10 forskellige europæiske lande, hvor hvert land udbyder kurset med henblik på at skabe viden om renovering af den eksisterende bygningsmasse til NZEB-standard: Nearly zero-energy buildings. Yderligere information om det fælles Europæiske projekt kan findes via: www.mens-nzeb.eu

MEnS-programmet henvender sig til ingeniører, arkitekter, konstruktører og projektledere i byggebranchen, der kan dokumentere gennemført uddannelse på minimum bachelorniveau, og som er bosiddende i EU.

Tilmeldning til kurset sker via: http://ecnetwork.dk/tilmelding-til-efteruddannelse-paa-mens/

Additional documents to download:
 

Submit your Application

Log in

Tell us what you think

Log in
What Others Say:
0  Comments