Efteruddannelse i bæredygtig energirenovering

Efteruddannelse i energirenovering er et forløb, der bygger på 11 undervisningsblokke af 4 timer. Kurset introducerer og gennemgår de nyeste værktøjer og metoder, der skal anvendes for at kunne håndtere projektering og gennemførelse af renoveringsprojekter, der opfylder energikravene for det nye bygningsreglement BR15 samt for byggerier i bygningsklasse2020. 

Kurset udbydes i samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, samt EC-Network, Aarhus, og som en del af EU-projektet ”MEnS: Meeting of Energy Professional Skills” under Horizon 2020. MEnS har til hensigt at udvikle et efteruddannelsesforløb, der bygger på byggebranchens behov for viden om energirigtig renovering i hele EU.

MEnS-programmet og kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter, konstruktører og projektledere i byggebranchen, der kan dokumentere gennemført uddannelse på minimum bachelorniveau, og som er bosiddende i EU. Der er fra EU's side i særdeleshed fokus på opkvalificering og efteruddannelse af kvindelige ledige ingeniører og arkitekter.

Kurset indeholder en grundig introduktion og indsigt i et offentligt støttet energirenoveringsprojekts mange facetter, og bibringer med kompetencer for anvendelse af relevante projekterings-, udførelses- og projektledelsesværktøjer og metoder. Kurset giver overblik over udfordringer for byggeriets interessenter i forbindelse med at gennemføre energirenovering, samt indblik i hvordan brugeren kan inddrages i processen.

Teoridelen i renoveringskurset er udformet som et 3-delt teorimodul, der består af:

1.     Et modul omhandlende byggeprocessen

2.     Et modul omhandlende energi og indeklima

3.     Et modul omhandlende arkitektur, byggeskik og konstruktive forhol

Submit your Application

Log in

Tell us what you think

Log in
What Others Say:
0  Comments