Σχετικά με το έργο MEnS

Η ιδέα πίσω από το έργο MEnS – "Meeting of Energy professional Skills", "Βελτίωση δεξιοτήτων για ειδικούς στην ενέργεια", πηγάζει από την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις/λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας τη σημερινή εποχή. Για αυτό το λόγο, η πρότασή μας δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντήσει στις συγκεκριμένες προκλήσεις στον τομέα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην οικοδομική βιομηχανία.

Στα ακόλουθα σημεία συνοψίζονται οι προτάσεις του έργου MEnS:

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης κατάλληλου επιπέδου για επαγγελματίες ειδικούς στην ενέργεια, σε 11 χώρες της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιοχές της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι ορισμένο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι γυναίκες και άνεργοι επαγγελματίες.
  • Παροχή πιστοποίησης και αναγνώρισης των προγραμμάτων αυτών με τη χρήση του συστήματος ECTS που επιτρέπει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε όλη την Ευρώπη.
  • Έρευνα σχετική με τις ανάγκες της αγοράς και της βιομηχανίας για λύσεις NZEB, έτσι ώστε να δομηθεί το ειδικό περιεχόμενο των προγραμμάτων αναλόγως.
  • Χρήση σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων των ΤΠΕ στην πλατφόρμα MEnS E-Learning, η οποία θα ενισχύσει τη διαδικασία της μάθησης, θα επιτρέψει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών στην Ευρώπη και θα λειτουργήσει ως ένα πραγματικό πάρκο καινοτομίας για τα κτίρια NZEB χτισμένο στην κορυφή της διαδικτυακής πύλης BUILD-UP.
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας σειράς σύντομων διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μάθουν με φυσικό τρόπο, χρησιμοποιώντας πραγματικές μελέτες περιπτώσεων κτιρίων NZEB και ταυτόχρονα θα προωθήσει την εργασία και τα προσόντα τους σε πιθανούς εργοδότες.
  • Οι εταίροι του έργου MEnS είναι έξι πανεπιστήμια με τις πολυτεχνικές σχολές τους, ικανά να καλύψουν κάθε πιθανή πτυχή των θεμάτων NZEB, από τη μηχανική έως τη διαχείριση και την ηγεσία, ένα ερευνητικό κέντρο για τη βιώσιμη ενέργεια, δύο σχολές αρχιτεκτονικής, τρεις παίκτες της αγοράς και ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης.
  • Το έργο εγκαινιάστηκε επίσημα στις 29 Μαρτίου 2015 κατά τη διάρκεια μιας εναρκτήριας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στην Ιταλία.