Υλικό Διαλέξεων Τρίτου Κύκλου

Please register to be able to download the presentations of "Υλικό Διαλέξεων Τρίτου Κύκλου"

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
"Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας - Σχεδιασμός, Μετατροπή"
Τρίτος Κύκλος (Νοέμβριος 2016 - Ιανουάριος 2017)

Στην παρούσα δημοσίευση βρίσκεται συγκεντρωμένο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τον τρίτο κύκλο του εκπαιδευτικού προγράμματος "Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας", που διεξήχθη τους μήνες Νοέμβριο 2016 - Ιανουάριο του 2017.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η - Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (NZEB) – Ορισμός και Πολιτικές

 • Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές
 • Τα εργαλεία υλοποίησης
 • Το πρόγραμμα Horizon 2020
 • Το έργο MEnS (Managing Energy Skills)
 • Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και ειδικότερα για τα κτήρια NZEB.
 • Ανάλυση του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα και κύριες χρήσεις.
 • Κτίρια διαφορετικών χρήσεων και σχετικοί ορισμοί.
 • Καινούρια κτίρια και κτίρια προς ενεργειακή αναβάθμιση

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η - Ενεργειακή συμπεριφορά κτιριακού κελύφους

 • Ροές θερμότητας και κτιριακό κέλυφος
  • Μέθοδοι υπολογισμού ενεργειακών αναγκών για θέρμανση και ψύξη.
  • Ενεργειακό ισοζύγιο
  • Ειδικά θέματα θερμικής συμπεριφοράς κτιριακού κελύφους
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός
  • Βασικές αρχές δομικής φυσικής
  • Παθητικά Ηλιακά Συστήματα θέρμανσης κτιρίων
  • Τεχνικές και διατάξεις φυσικού δροσισμού κτιρίων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η - Συστήματα και Εγκαταστάσεις για κτίρια NZEB

 • Συστήματα θέρμανσης και ψύξης σε κτίρια
 • Θερμική άνεση και ενεργειακές ροές στους χώρους κτιρίων
 • Συστήματα θέρμανσης και ψύξης : βασική διάταξη και τύποι συστημάτων
 • Παραγωγή θέρμανσης και ψύξης (Λέβητες, Ηλιακοί συλλέκτες, Αντλίες Θερμότητας, Ψύκτες)
 • Διανομή θέρμανσης και ψύξης (δίκτυα και τερματικές μονάδες)
 • Παραγωγή και διανομή Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Συστήματα θέρμανσης και ψύξης χώρων κτιρίων υψηλής απόδοσης
 • Διατάξεις Ανάκτησης Θερμότητας
 • Θερμικά Ηλιακά Συστήματα για θέρμανση χώρων
 • Ηλιακή Ψύξη
 • Συστήματα Αντλιών Θερμότητας με πηγή τον αέρα
 • Συστήματα Αντλιών Θερμότητας με πηγή το νερό
 • Γεωθερμικά συστήματα Αντλιών Θερμότητας
 • Παραδείγματα εγκαταστάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

  • Εγκαταστάσεις φωτισμού
  • Παράμετροι υπολογισμού
  • Τεχνολογίες φωτιστικών σωμάτων – λαμπτήρων (π.χ. LED)
  • Φυσικός φωτισμός
  • Μέθοδοι ελέγχου φωτισμού
  • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων.
  • Τοπικοί αυτοματισμοί  ( αντιστάθμιση, νυχτερινή ψύξη κλπ)
  • Κεντρικά συστήματα (ΒΕΜS) παρακολούθηση – καταγραφή
  • Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.
 • Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Φωτοβολταϊκα.
  • Τύποι ΦΒ πλαισίων, μετατροπέων, βαθμός απόδοσης
  • Υπολογισμός  ΦΒ παραγωγής
  • Τιμολόγια  ΦΒ, Grid parity
  • Ανεμογεννήτριες
  • Αιολικό δυναμικό, Βαθμοί απόδοσης
  • Πολιτικές συμψηφισμού ενέργειας (net-metering)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η - Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων

 • Η τιμολόγηση της ενέργειας
 • Καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value)
 • Απόδοση κεφαλαίου (Internal Rate of Return)
 • Διαγράμματα ανάλυσης χρηματοροών (Cash flow diagrams)
 • Κοστολόγηση κύκλου ζωής επένδυσης (Life cycle costing)
 • Ανάλυση κόστους/οφέλους

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η - Τεχνικές μοντελοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων

 • Περιγραφή και ανάλυση εργαλείων και μεθόδων
 • Δυναμικά εργαλεία υπολογισμού ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίου (Energy Plus)
 • Λογισμικά υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου με χρήση πυρήνα υπολογισμών Energy Plus
 • Λογισμικά υπολογισμού συστημάτων και εγκαταστάσεων
 • Λογισμικά υπολογισμού ΑΠΕ
 • Λογισμικά τεχνικοοικονομικής ανάλυσης
 • Λογισμικό υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Ανάλυση πυρήνα υπολογισμών και αποτελεσμάτων.
 • Παραδείγματα υπολογισμών με λογισμικά υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης.
 • Εργασία εφαρμογής σχεδιασμού κτιρίου ΝΖΕΒ – Παρουσίαση & οδηγίες προς εκπαιδευόμενους

Στα συνημμένα αρχεία της δημοσίευσης αυτής θα βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για καθεμιά από τις ενότητες κατά τη διεξαγωγή του τρίτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιπλέον, θα βρείτε την:

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετατροπή Κτιρίου σε ΝΖΕΒ

Κτίριο Υδραυλικής
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ

Η ομαδική εργασία αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Υδραυλικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Submit your Application

Είσοδος / Σύνδεση

Tell us what you think

Είσοδος / Σύνδεση
What Others Say:
0  Comments