ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ НА КУРСОТ КОЈ ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 07.05.2016 ВО СКОПЈЕ

Тренинг курс за Згради со енергија близу до нула (NZEB) за дипломирани инженери и архитекти

Во колку сте заинтересирани да пристапите до материјалите од предавањата, како и до презентираните проектни задачи ќе треба да се регистрирате на порталот.

Please register to be able to download the presentations.

Submit your Application

Пријави се

Tell us what you think

Пријави се
What Others Say:
0  Коментари