ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ НА ТРЕТИОТ БЕСПЛАТЕН КУРС ЗА „ЗГРАДИ СО ЕНЕРГИЈА БЛИЗУ ДО НУЛА (NZEB)“ КОЈ ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 15.10.2016 ГОДИНА. КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ Е 12.10.2016 ГОДИНА.

Тренинг курс за Згради со енергија близу до нула (NZEB) за дипломирани инженери и архитекти

Во колку сте заинтересирани да пристапите до материјалите од предавањата, како и до презентираните проектни задачи ќе треба да се регистрирате на порталот.

Please register to be able to download the presentations.

Submit your Application

Пријави се

Tell us what you think

Пријави се
What Others Say:
1  Коментари
 
  •  

    Почитувани, Апликацијата за Тренинг курс за Згради со енергија близу до нула (NZEB) за дипломирани инженери и архитекти ја испратив на 02.10.2016година, според упатставта дадени на овој линк. Учеството на овој тренинг курс е особено важен за мене бидејќи сум Координатор на Проектот за енергетска ефикасност на АД МЕПСО, Македонски електропреносен систем оператор. Ве молам проверете ја мојата апликација уште еднаш. Со почит, Виолета Крстиќ Ташева